Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fødesituasjonen i hovedstadsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd Sylvia Brustad treffer viktige beslutninger sammen med Helse Øst for å bedre situasjonen for fødekvinnene i hovedstadsområdet. Det har over lang tid vært en vanskelig situasjon for de gravide og de ansatte ved Ullevål universitetssykehus. Det er viktig at fødekvinnene opplever trygghet og forutsigelighet. Statsråden vil bidra til å løse denne situasjonen slik at fødetilbudet for kvinnene i hovedstadsområdet skal bli forutsigbart og ytterligere forbedret.

Pressemelding

Nr.: 34
Dato: 30.05.06

Fødesituasjonen i hovedstadsområdet

Statsråd Sylvia Brustad treffer viktige beslutninger sammen med Helse Øst for å bedre situasjonen for fødekvinnene i hovedstadsområdet. Det har over lang tid vært en vanskelig situasjon for de gravide og de ansatte ved Ullevål universitetssykehus. Det er viktig at fødekvinnene opplever trygghet og forutsigelighet. Statsråden vil bidra til å løse denne situasjonen slik at fødetilbudet for kvinnene i hovedstadsområdet skal bli forutsigbart og ytterligere forbedret.

Antallet fødsler i hovedstadsområdet har økt noe mer enn forventet de siste årene. Helse Øst mener derfor det er behov for å justere fødekapasiteten i denne delen av regionen. Helse Øst vil ta sikte på å øke med inntil 400 fødsler ved bruk av egne helseforetak (Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Asker og Bærum, Akershus universitetssykehus) og ved økt bruk av Rikshospitalet - Radiumhospitalet.

Problemene ved Ullevål universitetssykehus er også knyttet til fortolkningen av det frie sykehusvalget. Statsråden har derfor presisert fødekvinners valgrett. Retten til fritt sykehusvalg gjelder også for fødende. Gravide har rett til å velge på hvilket sykehus de ønsker å føde. De kan velge blant sykehusene i den helseregionen de er bosatt, eller i en annen helseregion. Retten til å velge gjelder imidlertid bare så langt det sykehuset den fødende ønsker, har kapasitet til å gi henne et forsvarlig fødetilbud. Sykehuset kan stanse tildelingen av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er fullt på et bestemt tidspunkt. Dette må i tilfelle gjelder overfor alle fødende som henvises til sykehuset og som forventes å føde i denne aktuelle perioden, uavhengig av bosted.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Lise Forfang tlf. 22 24 87 82
Avdelingsdirektør Synnøve Roald tlf. 22 24 85 21

Til toppen