Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kommunene får nye samhandlingsmillioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nesten samtlige av landets kommuner får sin del av potten når helse- og omsorgsdepartementet deler ut 81,6 millioner til 199 samhandlingsprosjekter.

– I bunken med 380 søknader var det mange gode prosjekter. Kommunene vil sette i gang tiltak for å forebygge og fremme sine innbyggeres helse, og dette viser at de aktivt følger opp samhandlingsreformen. Nå bidrar regjeringen med ytterligere 80 millioner til dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Gjennom tilskuddsordningen gis det penger til et mangfold av prosjekter. Mange kommuner får midler til å etablere frisklivssentraler, der man kan få hjelp til å legge om kostholdet, komme i form og å stumpe røyken.

Det er også mange rehabiliteringstiltak som får støtte, der man gir tilbud nærmere hjemmet og forebygger sykehusopphold. Pengene går også til kommunesamarbeid om lokalmedisinske sentre, og til tiltak som lokale jordmortjenester og helsetjenester for barn og unge.

– Alle disse tiltakene er i tråd med vårt mål om å gi pasienter, og mennesker som står i fare for å bli pasienter, et mer samordnet tilbud nærmere der de bor. I mange tilfeller er det bedre oppfølging i lokalmiljøet som skal til for å få folk tilbake i arbeid og aktivitet, sier Strøm-Erichsen.

Prosjektmidlene som tildeles kommer i tilegg til de 5,6 milliardene som er overført til kommunene, og som brukes til utskrivningsklare pasienter, kommunal medfinansiering og etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Tilskuddsordningen ble etablert i 2010 for å stimulere kommunene til å sette i gang samhandlingstiltak.

PDF dokument Fylkesvis liste over prosjekter som får støtte. (PDF)

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen