Historisk arkiv

Sjekk dine egenandeler helsenorge.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den nye tjenesten Mine egenandeler gir deg oversikt over registrerte egenandeler og utbetalte refusjonsbeløp. Dette gir bedre oversikt og større forutsigbarhet for når du får frikort.

Mine egenandeler gir oversikt over egenandeler som gjelder for frikort for helsetjenester egenandelstak 1. Dette gjelder egenandeler hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, pasientreiser og for medisiner på blå resept. Tjenesten dekker ikke frikort egenandelstak 2.

Dette er den sjette selvbetjeningsløsningen på portalen helsenorge.no. Tjenester som allerede fins i samme portal er Mine vaksiner, Min fastlege, Mine resepter, Meld bivirkninger og bestilling av helsetrygdkort.

- Innføring av selvbetjeningsløsninger er et viktig bidrag for å gjøre informasjon mer tilgjengelig for brukerne. Løsningen vil forenkle brukerens hverdag og dialogen med helsetjenesten, sier  helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen …..

I juni 2010 ble frikortordningen endret slik at alle får frikortet automatisk sendt i posten når egenandelstaket er nådd. Slik sikres alle frikort når de har krav på det uten at man selv må søke. Med den nye tjenesten kan man i tillegg følge med på sine egenandeler og utbetalte refusjonsbeløp på nett.

På grunn av helseopplysningene i selvbetjeningsløsningen er tilgangen til tjenesten satt til sikkerhetsnivå 4. Dette innebærer at man må ha et smartkort for å logge seg på.

Tjenesten Mine egenandeler finner du på Helsenorge.no

Her finner du mer innformasjon om pålogging på Mine egenandeler

Les mer om frikort for helsetjenester på Helfo sine nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter