Historisk arkiv

Barns rettssikkerhet blir styrket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Tilbudet har fungert i fem år og er evaluert av forskere. Reglene om dommeravhør av barn og psykiske utviklingshemmede er også gjennomgått. Begge rapporter ble presentert for justis- og beredskapsminister Grete Faremo i dag.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottar evalueringen av Statens barnehus fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.)
Justis- og beredskapsminister Grete Faremo og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottar evalueringen av Statens barnehus fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.) Flere bilder på Flickr

 

Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Tilbudet har fungert i fem år og er evaluert av forskere. Reglene om dommeravhør av barn og psykiske utviklingshemmede er også gjennomgått. Begge rapporter ble presentert for justis- og beredskapsminister Grete Faremo i dag.

Arbeidsgruppen som har gjennomgått dommeravhørforskriften kommer også med forslag til nye regler om dommeravhør av barn og psykisk utviklingshemmede.

  

– For å bedre hjelpetilbudet til barn som lever med vold i familien har regjeringen etablert barnehus over hele landet. Evalueringen av barnehusmodellen er et grundig arbeid som peker på viktige problemstillinger, blant annet hva angår rammebetingelsene for barnehusene, hvordan man kan øke bruken av barnehusene ytterligere og hvordan det arbeidet som skjer i barnehusene kan utvikles. Dette er betraktninger og anbefalinger vi vil vurdere nøye for å gjøre tilbudet til barna enda bedre, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. 

Det er NOVA og Politihøgskolen som har evaluert Statens Barnehus.

Les evalueringen her: