Historisk arkiv

En mer effektiv utlendingsforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra 23. juni 2012 kan utlendingsmyndighetene innhente opplysninger om søkere direkte fra andre offentlige organer.

– Endringene vil føre til en mer effektiv saksbehandling, samtidig som det gir utlendingsmyndighetene et mest mulig korrekt beslutningsgrunnlag. Dette er en del av regjeringens effektivisering og digitalisering av offentlig sektor, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo

De nye lov- og forskriftsendringene, som trer i kraft 23. juni 2012, fastsetter at Utlendingsdirektoratet og andre deler av utlendingsforvaltningen (politiet, norske utenriksstasjoner og Utlendingsnemnda) kan innhente opplysninger om søkeren og dennes ektefelle/samboer direkte fra andre offentlige organer. Tidligere måtte søkeren selv levere all nødvendig dokumentasjon, eventuelt avgi samtykkeerklæring om at utlendingsforvaltningen kunne innhente opplysningene direkte.

– Når utlendingsmyndighetene kan innhente opplysninger direkte fra et annet organ, spares både tid og arbeid. Kortere saksbehandlingstid er et av hovedmålene for Regjeringen på utlendingsfeltet. Det er en gevinst både for samfunnet og for den enkelte bruker, som slipper å innlevere de samme opplysningene flere ganger eller selv innhente informasjon fra ett offentlig organ for så å videreformidle den til et annet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Utlendingsforvaltningen har fått rett til å innhente informasjon fra barnevernet, kommunene, Statens lånekasse for utdanning, NAV, ligningsmyndighetene og politiet.

Les mer: