Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nemndleiarar i Utlendingsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er i statsråd i dag beskikka 26 personar til faste stillingar som nemndleiarar i Utlendingsnemnda.

Det er i statsråd i dag beskikka 26 personar til faste stillingar som nemndleiarar i Utlendingsnemnda.

Nemndleiaren har ei uavhengig rolle som avgjerdsfattar i Utlendingsnemnda. Nemndleiaren leiar nemndmøter som avgjer klager i asylsaker, statsborgarskapssakar og andre utlendingssaker som inneheld vesentlege tvilsspørsmål. To leke personar deltek også i nemndmøtene. Saker som ikkje inneheld tvilsspørsmål av vesentlig tyding for utfallet av saka, kan avgjerast av ein nemndleiar etter førebuing av nemndas fagsekretariat.

Følgande personar er beskikka til faste stillingar som nemndleiarar:

1. Nemndleiar Harald Rosendahl
2. Nemndleiar Per Flatabø
3. Nemndleiar Birgitte Janecke Lund
4. Kst.tingrettsdommar Johan Berg
5. Nemndleiar Tora Elisabeth Kasin
6. Nemndleiar Kjersti Trøseid
7. Nemndleiar Anne Helgerud
8. Nemedleiar Liv Huus-Hansen
9. Nemndleiar Wenche Gran
10. Nemndleiar Linda Gran
11. Nemndleiar Thomas Johansson
12. Nemndleiar Dagfrid Hanem
13. Nemndleiar Jorunn Midthun
14. Nemndleiar Jannike Eggen
15. Nemndleiar Jan Henrik Nielsen
16. Nemndleiar Guri Hauso
17. Nemndleiar Espen Slettmyr
18. Nemndleiar Knut Arild Tverås
19. Nemndleiar Tone Brosstad
20. Seniorrådgjevar Camilla Wohl Sem
21. Nemndleiar Gerd Hay Ingebrigtsen
22. Seniorrådgjevar Jannicke Lygren-Runde
23. Dommerfullmektig Sølve Robstad
24. Advokat Felix Lous
25. Advokat Kristoffer Blaas Wallann
26. Einingsleiar Camilla Myhrer Abrahamsen

Til toppen