Historisk arkiv

Priv. til red.:

Voldtektsutvalget om konfliktmegling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Hvordan kan vi hjelpe voldtektsofre bedre? Er tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsmann veien å gå? Onsdag 23. mai holder voldtektsutvalget åpent høringsmøte om problemstillingen.

Hvordan kan vi hjelpe voldtektsofre bedre?  Er tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsmann veien å gå? Onsdag 23. mai holder voldtektsutvalget åpent høringsmøte om problemstillingen.

På vegne av Voldtektsutvalget inviterer Justisdepartementet pressen til å overvære møtet. Voldtektsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i september 2006. Voldtektsutvalget skal foreslå tiltak som kan bedre situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt voldtekt og annen seksualisert vold.

Danmark er ett av få land som driver konfliktmegling. Rådgiver ved Center for Voldtægtofre ved Rigshospitalet i Københav vil blant annet fortelle om sine erfaringer.

Tid: 23.mai klokka 1300.

Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3.

Kontaktperson: Rita Sletner, leder voldtektsutvalget, mobil 97 55 37 69

Program:
13.00 – 13.10 Velkommen til Rita Sletner, Leder av Voldtektsutvalget

13.10 – 13.50 Presentasjon ved Sosialrådgiver Karin Sten Madsen. Om brukav konfliktmegling ved seksuelle overgrep ved Center for Voldtægsofre ved Rigshospitalet i København

13.50 – 14.00 Innspill fra Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet

14.00 – 14.10 Innspill fra Siri Kemeny, Konfliktrådet

14.10 – 14.30 Kaffepause

14.30 – 14.40 Innspill fra Helle Nesvold, Voldtektsmottaket i Oslo

14.40 – 14.50 Innspill fra Unni Mathisen, Mirasenteret

14.50 – 15. 00 Innspill fra Herdis R. Magerøy, DIXI ressurssenter for voldtatte

15.00 – 15. 10 Innspill fra Trine Rjukan, Bistandsadvokat

15.10 – 16. 00 Diskusjon og avslutning