Historisk arkiv

Fortsatt norsk-islandsk samarbeid om redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Delegasjoner fra Norge og Island møttes i Reykjavik 3. september, og bestemte at det norsk-islandske samarbeidet med anskaffelse av redningshelikoptre skal fortsette.

Delegasjoner fra Norge og Island møttes i Reykjavik 3. september, og bestemte at det norsk-islandske samarbeidet med anskaffelse av redningshelikoptre skal fortsette. 

Samarbeidet baserer seg på avtalen om nye redningshelikoptre, signert av signert av Islands justisminister Bjørn Bjarnason og Norges justisminister Knut Storberget 30. november 2007.

Formålet med møtet var å etablere en felles plattform for videre arbeid med anskaffelsen. Arbeidet utføres av det norske anskaffelsesprosjektet (www.nawsarh.dep.no).

En felles anbudsutlysning skal sendes ut i løpet av 2009. Nye langtrekkende redningshelikoptre skal være operative i begge land innen 2015. Forberedelsene til den fremtidige anbudsprosessen byr på store utfordringer for både Norge og Island, men arbeidet går fremover i tråd med samarbeidsavtalen.

Den norske samarbeidsrådsdelegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen fra Justisdepartementet. Den islandske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør Thórunn J. Hafstein fra Islands Justisdepartement.