Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Returdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Stortinget vedtok 17. desember at EUs returdirektiv gjennomføres i norsk rett. Grunnen til gjennomføringen er vår deltakelse i Schengen-samarbeidet. Lovendringene innebærer at flere med ulovlig opphold vil bli utvist med et fremtidig innreiseforbud.

- Vi ser at retur er avgjørende for en effektiv flyktning- og migrasjonspolitikk og direktivet bidrar til et felleseuropeisk løft på området, sier justisminister Knut Storberget.

De norske lovendringene, som trer i kraft 24. desember 2010, omfatter blant annet en strengere utvisningsbestemmelse som innebærer at alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud.

Samtidig innføres en ny maksimalgrense i utlendingsloven for hvor lenge en utlending kan sitte frihetsberøvet i påvente av utreise. Mens det tidligere ikke har vært nedfelt noen slik grense i loven, settes nå grensen, i samsvar med returdirektivet, til 18 måneder.

Til toppen