Historisk arkiv

Legg laurdagsturen til eit fengsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

I samband med presentasjonen av stortingsmeldinga om kriminalomsorga, vert det invitert til open dag i ei rekkje fengsel over heile landet laurdag 27. september. Det vert opning for å få ei omvising i fengsla.

I samband med presentasjonen av stortingsmeldinga om kriminalomsorga, vert det invitert til open dag i ei rekkje fengsel over heile landet laurdag 27. september. Det vert opning for å få ei omvising i fengsla. Mange stader vil det vere mogleg å kjøpe eller tinge produkt frå arbeidsdrifta i fengslet. I Skien, Tønsberg og Drammen vil Kriminalomsorga arrangere torgmøter.

Representantar frå Justisdepartementet vil vere tilstades på nesten alle fengsla, og dei vil presentere hovudinnhaldet i stortingsmeldinga og svare på spørsmål overfor interesserte.

Desse fengsla held ope laurdag:

Arendal fengsel kl. 10.00 – 13.00

Bergen fengsel kl. 11.00 – 15.00

Bodø overgangsbolig kl. 13.00 – 16.00  

Bredtveit fengsel kl. 12.00 – 15.00

Bruvoll fengsel kl. 10.00 – 11.00

Indre Østfold fengsel Eidsberg kl. 12.00 – 14.00

Kongsvinger fengsel kl.13.00 – 16.00

Ravneberget fengsel kl. 11.00 – 13.00

Stavanger fengsel kl. 12.00 – 13.00

Tromsø fengsel kl. 12.00 – 15.00

Trondheim fengsel kl. 13.00 – 15.00

Vestoppland, avdeling Gjøvik

Vestoppland, avdeling Valdres kl. 11.00 – 14.00

Ålesund fengsel kl.11.00 – 15.00

Vik fengsel held ope frå kl. 12.30 på fredag.

Torgmøter laurdag 27. september kl. 10 – 13

Kriminalomsorga region sør vil arrangere torgmøter laurdag 27. september i Skien, Tønsberg og Drammen. På torgmøtene vil kriminalomsorga presentere innhaldet i straffegjennomføringa no og i framtida. Tilsette i fengsel og friomsorgskontor vil vere tilstades og presentere etaten, den nye stortingsmeldinga og svare på spørsmål.