Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om ny arbeidstidsavtale for politiet:

- Avtalen sikrer økt politiinnsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Staten og hovedsammenslutningene er i dag blitt enige om en ny arbeidstidsavtale som sikrer økt politiinnsats, større tilstedeværelse og trygghet for folk

Knut Storberget og Arne Johannessen

Staten og hovedsammenslutningene er i dag blitt enige om en ny arbeidstidsavtale som sikrer økt politiinnsats, større tilstedeværelse og trygghet for folk.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en god avtale som sikrer oss mer politikraft og økt trygghet gjennom anslagsvis 230 nye politiårsverk - ved at politifolk jobber én time ekstra i uka, sier justisminister Knut Storberget.

Den økonomiske rammen er den samme som tidligere - 335 millioner kroner. I 2009 er politiet styrket med over 1 milliard kroner og inntil 940 årsverk.

Etter bruddet i forhandlingene, har Politidirektoratet gått nøye gjennom avtalen sammen med organisasjonene og foretatt enkelte justeringer.

Både polititjenestemenn, sivilt ansatte og jurister omfattes av avtalen. Over 6000 politifolk får nå en kompensasjon på 40 000 kroner for mer fleksibel og utvidet arbeidstid. Avtalen gir en god balanse mellom ansattes fritid og samfunnets behov for mer politi.

– Dette er svært viktig for regjeringens samlede styrking av politiet. I år har vi allerede sørget for 460 nye sivile stillinger i politiet, store økninger i politiets budsjetter, sentralfinansiert DNA-reform, avvikling av soningskø samt rekordhøye opptak av studenter ved Politihøgskolen. Dette gir oss betydelig mer politikraft, sier Storberget.

Den inngåtte avtalen betyr:

  • Utvidet arbeidstid med én time per uke for 9000 ansatte med en godtgjørelse på kr. 15 000 per år (fra 1.10.2009 til 1.8.2012). Dette representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk.
  • Over 6000 polititjenestemenn i operativ tjeneste får en samlet økt godtgjørelse på kr. 40 000,- per år.
  • 600 påtalejurister og 400 andre stillinger (sivile stillinger som arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere) får en samlet økt godtgjørelse på
    kr. 35 000,- per år.
  • Utvidede unntak vil gi større fleksibilitet for tjenesteutførelsen, flere aktiviteter/oppgaver hvor unntak kan benyttes og unntak for noen stillingskategorier (sivile) som ikke har avtalte unntak i dag.
     
Til toppen