Historisk arkiv

Visumfrihet for borgere av Bosnia-Herzegovina og Albania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra 15. desember innføres det visumfrihet overfor borgere av Bosnia-Herzegovina og Albania som innehar biometriske pass. Det betyr at borgere fra disse landene kan reise på korttidsbesøk opp til 90 dager til Norge.

- Norske regler må harmonere med EUs regler for hvem som er visumfrie og visumpliktige til Schengenområdet. Visumfrihet for Bosnia- Herzegovina og Albania vil gjøre det lettere for mennesker fra disse landene som for eksempel ønsker å reise på besøk til Norge i juleferien, sier justisminister Knut Storberget.

Bakgrunnen for visumfriheten er en avtale om visumlettelse fra 2008 mellom EU og Albania og Bosnia- Herzegovina. Norge inngikk samme avtaler i ettertid. Tidligere har man også blitt enige om en tilbaketakelsesavtale mellom disse to landene og Norge. Den trådte i kraft 1. mai 2009.

- Norske myndigheter vil, samtidig med innføringen av visumfriheten, fortsatt ha fokus på eventuelle asylsøkere fra disse landene som ikke har rett til beskyttelse og sørge for rask behandling og retur, sier Knut Storberget.

Beslutningen om visumfrihet kommer som en følge av fremgangen landene har gjort i forhold til styrking av rettsikkerheten, bekjempelse av organisert kriminalitet, korrupsjon og ulovlig innvandring, samt en styrking av grensekontroll og dokumentsikkerhet.

- Nå ser EU at også Bosnia-Herzegovina og Albania har nådd de krav som var satt for visumfrihet, og det er viktig at landene i regionen blir behandlet likt, sier justisministeren. 

Visumfriheten gjelder for Norge og de EU-landene som til enhver tid deltar i Schengensamarbeidet.