Historisk arkiv

Ny politimester på Sunnmøre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Jon Steven Hasseldal (40) er i statsråd i dag utnevnt til ny politimester i Sunnmøre politidistrikt. Utnevnelsen er for en åremålsperiode på seks år.

Jon Steven Hasseldal (40) er i statsråd i dag utnevnt til ny politimester i Sunnmøre politidistrikt. Utnevnelsen er for en åremålsperiode på seks år. Hasseldal kommer fra stillingen som politistasjonssjef ved Agder politidistrikt.

Hasseldal var fra 1991-1998 politibetjent ved henholdsvis Arendal og Oslo politikammer, og fra 1998 - 2001 politibetjent i Utrykningspolitiet. I 2000 -2001 var han engasjert av Politidirektoratet som rådgiver/observatør for UNMIK i Kosovo, før han ble etterforsker ved Arendal politistasjon. Fra 2002-2007 var Hasseldal ansatt i ulike lederstillinger i Agder politidistrikt, mens han i perioden 2007-2010 var distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland.

Hasseldal har befalsutdanning fra 1990 og Politiskolen fra 1993. Han har grunnfag i privatrett fra 1996, offentlig rett fra 1997 ved Universitetet i Oslo, og offentlig administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2004. Han har også videreutdanning ved Politihøgskolen i funksjonsrettet ledelse i 2004, ledelse og organisasjonsutvikling trinn II i 2005 og topplederkandidatprogrammet i 2009. I tillegg har Hasseldal en MPA (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School fra 2008.