Historisk arkiv

Overfallsvoldtektene i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisministeren får i morgen besøk av Riksadvokaten, representanter for Politidirektoratet, Kripos og Oslo politidistrikt. Storberget har innkalt til møtet på grunn av den siste tidens overfallsvoldtekter i Oslo. Han vil være tilgjengelig for pressen etter møtet.

Justisminister Knut Storberget får i morgen besøk av Riksadvokaten, representanter for Politidirektoratet, Kripos og Oslo politidistrikt. Justisministeren har innkalt til møtet på grunn av den siste tidens overfallsvoldtekter i Oslo. Han vil være tilgjengelig for pressen etter møtet, ca kl 1330.

Tid: Fredag 4. november kl 13.30

Sted: Justisdepartementet, Gullhaug torg 4 A (Nydalen)

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, 97 55 37 47