Historisk arkiv

Slutt på siviltjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å avvikle den sivile verneplikten. – Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår å avvikle den sivile verneplikten. – Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget. Lovforslaget har vært på bred høring.

Den sivile verneplikten ble først og fremst opprettet for å støtte rekrutteringen til Forsvaret. Det har vært synkende søkertall til de senere årene, fra over 3000 søkere for vel 10 år siden til dagens nivå på rundt 350. Samtidig har Forsvarets behov for militære mannskap vært synkende. – Norge har ikke lenger behov for å utskrive mannskap til avtjening av sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget.

–Vi er opptatt av å ivareta de ansatte, og vi er i gang med en omstillingsprosess for medarbeiderne i Siviltjenesten. Samtidig vil vi takke både medarbeidere, oppdragsgivere og sivile vernepliktige for det gode arbeid som er lagt ned på dette området. Jeg er også sikker på at de sivile vernepliktige vil bli savnet på de ulike tjenestestedene når tjenesten avvikles, sier Storberget.

Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner vil fortsatt kunne utskrives til tjeneste i Sivilforsvaret. Slik tjeneste kan etter gjeldende regelverk pålegges personer mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge. Omfanget av slik utskrivning vil avhenge av aktuelle mannskapsbehov i Sivilforsvaret.