Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Økt støtte til studieforbund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til studieforbundene med 27 millioner kroner. Økningen kommer etter flere år med nedgang.

Pressemelding

Nr.: 34-06
Dato: 12. mai

Økt støtte til studieforbund

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til studieforbundene med 27 millioner kroner. Økningen kommer etter flere år med nedgang.

– Studieforbundene gjør en viktig og verdifull jobb for å øke kompetansen i samfunnet. Det er derfor helt nødvendig å legge om den politikken den forrige regjeringen sto for, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Tilskuddet til studieforbundene har blitt redusert over flere år, og studieforbundene melder selv at reduksjonen i statstilskuddet har ført til lavere timesatser til medlemsorganisasjonene og høyere egenandeler for deltakerne. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ba derfor et flertall i komiteen Regjeringen å se på tiltak som kan motvirke en ”eventuelt uønsket utvikling på dette området”.

Det er denne merknaden som nå følges opp i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger vekt på at den økte bevilgningen motvirker de negative følgene av flere år med kutt og samtidig gir studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner et bedre grunnlag for å omstille seg.

For å dempe uheldige virkninger av reduksjonene i statstilskuddet og for å gi studieforbundene og medlemsorganisasjonene tid til omstilling foreslår Regjeringen å øke bevilgningen på posten med 27 millioner kroner.

Kontaktperson: Ole Kristian Melhus 22 24 76 47

Til toppen