Historisk arkiv

Opplæring for elever i barnevernsinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementet har fastsatt refusjonssatser for utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylket.

IllustrasjonsbildeDepartementet har med virkning fra 1. februar 2008 fastsatt refusjonssatser for utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylket.  

 

 

Fylkeskommunen der en barneverninstitusjon ligger har med virkning fra 1. januar 2008 fått lovfestet rett til refusjon av utgifter til opplæring av barn og unge fra andre fylkeskommuner, etter satser fastsatt av departementet.

Departementet har med virkning fra 1. februar 2008 fastsatt refusjonssatser i ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven.

Rundskriv F-05-08 gir informasjon om endringene.