Historisk arkiv

Historisk arkiv

Doktorgrad i bedriften får gode skussmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

99 prosent av bedriftene er meget fornøyde med ordningen, viser ny rapport.

99 prosent av bedriftene er meget fornøyde med ordningen, viser ny rapport.

Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning bygger langsiktig kompetanse i bedrifter gjennom økt forskningsinnsats. Dette er konklusjonen i en nylig gjennomført evaluering.

Evalueringen ble gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Forskningsrådet.

Doktorgrad i næringslivet er en treårig finansiering av forskerutdanning for kandidater som er ansatt i næringslivet, men som er opptatt på et regulært ph.d.-program ved universiteter eller høyskoler. Ordningen ble opprettet i 2008. Forskningsrådet finansierer opptil 50 prosent av lønnen i tre år. Ordningen dekkes gjennom midler fra Nærings- og handelsdepartementet med årlig 25 millioner kroner og Kunnskapsdepartementet med 13 millioner kroner. Hittil har 142 doktorgrad-prosjekter fått støtte, og syv av disse er fullførte.

Anbefaler å videreføre ordningen

95 prosent av kandidatene er meget fornøyd med ordningen; 99 prosent av bedriftene sier det samme. NIFU anbefaler derfor å videreføre Nærings-ph.d. NIFU mener at ordningen kan bidra til økt forskningsinnsats og langsiktig kompetansebygging i næringslivet, økt forskerrekruttering til næringslivet, og en styrking av samspillet mellom næringslivet og forskningsmiljøer. Evalueringen peker på enkelte forbedringspunkter, deriblant at seleksjonskriteriene sikrer at bedriften er egnet til å gjennomføre et doktorgrad-prosjekt, og at små bedrifter følges tettere av Forskningsrådet.

Styrker bedrifters konkurranseevne

Næringsminister Trond Giske er svært tilfreds med at bedriftene trekker frem ordningen som nyttig for å dekke bedriftens behov for ny kompetanse, som bidrag til langsiktig strategi og innovasjonsevne, og for å styrke bedriftens konkurransedyktighet.

― Bedriftene får utviklet ny kunnskap i spleiselag med staten. Slik får de gjennomført prosjekter som de ellers ikke ville ha råd til. I tillegg fungerer ordningen som en bro mellom forskning og næringsliv, sier Giske. 

Fremmer samarbeid mellom forskning og næringsliv

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener evalueringen gir klare signaler om at prosjektene holder samme nivå som andre doktorgradsprosjekter.

― Jeg synes også det er flott at våre universiteter og høyskoler utvikler et tettere samarbeid med næringslivet, sier Halvorsen. Når mange bedrifter sier de vil samarbeide med universitetet i fremtiden, lover det godt for at forskningsinstitusjoner oppleves som relevante bidragsytere til næringslivet. Den gjensidige nytten i denne ordningen bekreftes ved at så godt som nesten 93 prosent av veilederne ønsker flere Nærings-ph.d.-kandidater til sin institusjon.

Viktig å forsterke doktorgradsutdanning i bedrifter

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, er også meget tilfreds med evalueringen. Han viser til at nesten 60 prosent av bedriftene oppgir at de planlegger flere Nærings-ph.d.-prosjekter.

― Vi får bekreftet det vi har trodd, at denne ordningen er svært nyttig og oppfattes som tilpasset brukernes behov, fleksibel og lite byråkratisk. Evalueringen gir oss et veldig godt underlag og begrunnelse for vårt forslag om å øke årsbudsjettet i 2014 med 10 millioner kroner, sier Hallén.

Fakta: Nærings-ph.d.

  • Nærings-ph.d. ordningen er satsingen for bedrifter som satser på relevant og langsiktig kunnskapsbygging
  • Åpen for alle bransjer og fagområder
  • Støtten omfatter opptil 50 prosent av prosjektkostnadene og 50 prosent av gjeldende stipendsats
  • Bedriften får økonomisk støtte til å bygge kompetanse og utvikle konkurransefortrinn
  • Kandidaten får doktorgrad, relevant arbeidserfaring og unik kompetanse
  • Gradsgivenede forskningsinstitusjon får relevant kunnskap og tettere kontakt med næringslivet