Historisk arkiv

Natalie Zemon Davis tildeles Holbergprisen 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Historikeren Natalie Zemon Davis er en av pionerene innenfor moderne kvinnehistorisk forskning. Hennes arbeid for å integrere andre fag i sin forskning gjør henne til en verdig vinner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

– Historikeren Natalie Zemon Davis er en av pionerene innenfor moderne kvinnehistorisk forskning. Hennes originale bruk av kilder og åpenhet for å integrere perspektiver fra andre fag i sin egen historieforskning gjør henne til en verdig vinner av Holbergprisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Historikeren Natalie Zemon Davis tildeles Holberprisen 2010.

Natalie Zemon Davis (f. 1928) har sin doktorgrad fra University of Michigan, og har i store deler av sitt yrkesaktive liv vært professor ved Princeton University (emerita siden 1996). Hun er i dag bosatt i Canada og underviser ved University of Toronto.  

Davis’hovedområde er europeisk sosial- og kulturhistorie i tidlig moderne tid, med vekt på det komplekse samspillet mellom klasse, religion og identitet. Hun har en uvanlig evne til å nærme seg svært ulike historiske miljøer og sosiale sjikt gjennom omfattende kildegranskning kombinert med en teoretisk tilnærming og stor åpenhet for andre fag og disipliner.

Holbergs internasjonale minnepris har en verdi på 4,5 millioner kroner og deles ut hvert år for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen deles i år ut for sjuende gang. Utdelingen vil finne sted i Håkonshallen i Bergen 9. juni.

 

Nils Klimprisen til svensk historiker

Styret for Holbergprisen har også besluttet å tildele Nils Klimprisen for yngre nordiske forskere innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi til den svenske historikeren Johan Östling. Prisen er på 250 000 kroner.

I sin begrunnelse for årets tildeling fremhever fagkomiteen blant annet Östlings doktoravhandling fra 2008, som gir en ”solid fundert, innovativ analyse av hvordan Nazi-regimet og grusomhetene som ble begått i Tysklands navn påvirket Sverige i etterkrigsårene”.

Den svenske historikeren Johan Östling tildeles Nils Klimprisen 2010.

 

Om Holbergprisen
har sitt navn etter den norsk-danske akademikeren og dramatikeren Ludvig Holberg (1684–1754). Hoveddelen av Holbergs forfatterskap bestod av faglige skrifter, deriblant betydelige verk innenfor europeisk og dansk-norsk historie, jus og statsvitenskap.

Regjeringen tok i 2003 initiativ til å opprette Ludvig Holbergs minnefond med en fondskapital på 200 millioner kroner. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og å stimulere barn og unges interesse for fagene. Fondet forvaltes av Kunnskapsdepartementet.

Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen, som har ansvar for disponering av pengene.  

Les mer på: http://www.holbergprisen.no