Historisk arkiv

Tora Aasland leder ny UNESCO-kommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2013 til 2016. Tidligere statsråd Tora Aasland er oppnevnt til leder av kommisjonen.

- Som tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister har Aasland et meget godt grunnlag for å ta fatt på arbeidet i UNESCO. Hun nyter stor anerkjennelse innenfor forsknings- og utdanningsmiljøer og har relevant internasjonal erfaring, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Den nye kommisjonen har 12 medlemmer fra ulike fagmiljøer og sivil sektor. Kommisjonens brede sammensetning skal reflektere UNESCOs fire områder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen har en viktig rolle både som rådgiver for norske myndigheter, som debattskaper i samfunnet og som bindeledd mellom fagmiljø og regjeringen.

- Kommisjonsmedlemmene har høy kompetanse innenfor UNESCOs ansvarsområder, og jeg ser fram til deres initiativ og innspill, sier kunnskapsministeren.

UNESCO er den eneste FN-organisasjonen som har konstitusjonsfestet at medlemslandene skal ha et nært samarbeid med fagmiljøene. Konstitusjonen anbefaler at medlemslandene organiserer dette samarbeidet gjennom nasjonalkommisjoner.

UNESCO-kommisjonen (2013-2016) består av følgende medlemmer:
Tora Aasland, (leder), fylkesmann i Rogaland
Kristin Bakken, avdelingsdirektør, Riksantikvaren
Torill Engen-Skaugen, leder for klima, Meteorologisk institutt
Jan Monteverde Haakonsen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Jan Thomas Hagen, styremedlem i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.
Trond Idås, rådgiver, Norsk Journalistlag
Jill Johannesen, postdoktor i medier og kommunikasjon, Universitetet i Bergen
Vibeke Mohr, avdelingsdirektør, Kulturrådet
Marjan Nadim, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning
Tom Thoresen, direktør, Medietilsynet
Laila Susanne Vars, visepresident, Sametinget