Historisk arkiv

Giske mottok innstillingen fra filmutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske har mottatt innstillingen fra utvalget som har vurdert organiseringen av statlige virkemidler på filmområdet. Statsråd Giske nedsatte utvalget 30. august 2006. (08.12.06)

Kultur- og kirkeminister Trond Giske har mottatt innstillingen fra utvalget som har vurdert organiseringen av statlige virkemidler på filmområdet. Statsråd Giske nedsatte utvalget 30. august 2006. (08.12.06)

Hele innstillingen
Kortfattet sammendrag

Medlemmene i utvalget:
Kristenn Einarsson (leder), Solvor Amdal, Henning Camre, Nina Grünfeld, Peter Hald, Vigdis Lian, Lene Løken, Margareth Olin, Ulrik Imitaz Rolfsen, Elisabeth O. Sjaastad, Ane Dahl Torp, Aage Aaberge.