Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk kulturråd får ansvaret for tilskuddene til enkeltpublikasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 121/06
Dato: 06.10.2006

Norsk kulturråd får ansvaret for tilskuddene til enkeltpublikasjoner

Tilskuddene til enkeltpublikasjoner over kap. 335 post 76 er ikke regulert i forskrift eller annet regelverk og tildeles i dag av sentrale politiske myndigheter. I lys av prinsippet om at mediene bør sikres uavhengighet i redaksjonelle spørsmål, både fra myndigheter, eiere og andre, er denne praksisen uheldig.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår derfor å flytte forvaltningen av denne ordningen til Norsk kulturråd. Formålet med ordningen er å tilgodese publikasjoner med ulik kulturell og samfunnsmessig betydning, og som ikke kommer inn under den ordinære pressestøtten. Skjønnsvurderingen av hvilke publikasjoner som skal få slik støtte, bør imidlertid foretas på armlengdes avstand fra de politiske myndighetene.

Samtidig tilbakeføres tidsskriftene Samora og Dag og Tid til ordningen. Disse har de siste årene fått tilskudd over kap. 320 post 74.

Til toppen