Forsiden

Historisk arkiv

Mela blir knutepunktfestival

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har bestemt at Mela-festivalen får knutepunktstatus fra 2008.

– Mela er en festival med mål om at minoritetsgruppene og majoriteten kan møtes på like fot og få store kulturopplevelser sammen. Festivalen er et forbilde for hvordan kulturelt mangfold kan synliggjøres, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Mela får 3 millioner i statlig støtte i 2007 og minst like mye i 2008. Knutepunktstatusen vil dessuten innebære at Mela får et nasjonalt kulturansvar innenfor sin sjanger.

I løpet av høsten kommer regjeringen med en stortingsmelding om hva knutepunktstatus skal innebære av plikter og rettigheter, både for nåværende og vordende knutepunktfestivaler.