Historisk arkiv

Mer om prisvinneren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Ragnhild Berstad tildelt Arne Nordheims komponistpris 2008

Ragnhild Berstad startet sin musikalske løpebane som gitarist og musikkpedagog. Hun har senere studert musikkteori ved Universitetet i Oslo, og komposisjon ved Norges Musikkhøgskole.

Siden tidlig på 90-tallet har Berstads musikk vært representert i inn- og utland, på festivaler som ISCM Verdensmusikkdagene i Seoul, Focus! festivalen i New York, Bourges Festival for elektroakustisk musikk i Frankrike, Internasjonal Rostrum i Paris, Numus festivalen i Aarhus, Ultimafestivalen i Oslo m.fl

– Mitt ønske er å skape et klangrom som insisterer på et nærvær og en lyttende bevissthet. Musikk kan åpne opp for det utvidede øyeblikk - en tilstand av absolutt nå. Dette er impulsen bak en rekke lavmælte verk, der nærheten til lydkilden er en rød tråd og der utforskningen av klangens innside former verkene, sier prisvinner Ragnhild Berstad om sin musikk.

For verket "Emutatio", skrevet til EBUs markering av tusenårsskiftet, mottok hun i 2001 Edvardprisen. Samme år ble hun tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere.

Mikrofonen er et viktig redskap i de fleste av Berstads verk. Den bringer øret nærmere lydkilden og avdekker kvaliteter i lydproduksjonen som det blotte øret ikke så lett fanger opp - spilleaksjonen - sporene av det menneskelige nærvær i musikken.

Hun bruker gjerne latinske titler på sine verk. – Det er ingens eie og alles språk - og det er vakkert, forklarer Berstad.

Blant Berstads seneste verk er "Cresco" for strykekvartett og strykeorkester, orkesterverket “Quaero – tilblivelse” og konsertdramaet "Recludo" for solo klarinett, solo cello, stort ensemble og fem skjermbrett, som hun fikk Edvard-prisen for i 2005.

“In Vitro” (modus 3) er hennes nyeste verk for glass og elektronikk, verket ble nylig urfremført av slagverkeren Kjell Tore Innervik under årets Ultimafestival.