Historisk arkiv

Frikanalen er sikret langsiktig finansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet har inngått avtale om investerings- og driftsstøtte til Frikanalen. Avtalen sikrer et økonomisk grunnlag for kanalen i oppstartsårene, samt 1 million kroner i permanent årlig driftsstøtte. En forutsetning for støtten er blant annet at Frikanalen tilstreber å være en reell ytringskanal for samtlige partier og lister i forbindelse med valg.

Statsråd Trond Giske og daglig leder i Frikanalen Finn H. Andreassen orienterte om avtalen / Foto: KKDDepartementet gir Frikanalen til sammen 3,5 mill. kroner i driftstøtte for 2009. Departementet vil med forbehold om Stortingets budsjettvedtak også gi Frikanalen 3,5 mill. kroner i driftstøtte for 2010. I 2011 får Frikanalen 2 mill. kroner i drifts- og investeringsstøtte, og deretter en årlig driftsstøtte på 1 mill. kroner.

- Jeg er glad for å få på plass en avtale med Frikanalen som sikrer grunnlaget for driften de første årene, samtidig som kanalen får forutsigbarhet om den fremtidige støtten fra staten, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

- Jeg er også opptatt av at denne avtalen følger opp premissene i dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) om politisk reklame, ved at også mindre politiske partier sikres tilgang til fjernsynsmediet i forbindelse med valg, sier Trond Giske.

Departementet vil sende på høring et forslag om å innføre formidlingsplikt for Frikanalens sendinger i alle kringkastingsnett.

Avtalen om drifts- og investeringsstøtte mellom Frikanalen og Kultur- og kirkedepartementet (pdf-format)

Høyoppløslig versjon av ingressbildet/Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Høyoppløslig versjon av artikkelbildet/Foto: Kultur- og kirkedepartementet