Historisk arkiv

Statsråd Trond Giske er glad for EU-støtte til spillmonopol på Internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

EF-domstolen har i en dom avsagt 8.9.2009 slått fast at EU-retten ikke er til hinder for portugisisk pengespillovgivning, som forbyr andre enn de som har portugisisk tillatelse å tilby pengespill via Internett til Portugal.

- Dommen er en viktig seier for Norge og de andre medlemslandene innenfor EØS-området som ønsker å beskytte sine borgere mot negative sider ved pengespill, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

– Dette gir Norge meget gode kort på hånden i den pågående rettstvisten med spilleselskapet Ladbrokes, sier Giske.

Ladbrokes hevder Norge bryter EØS-avtalen når de nekter Ladbrokes tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Den ferske dommen fra EF-domstolen vil bli en naturlig del av rettsgrunnlaget når Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til søksmålet fra Ladbrokes. Hovedforhandlingen for lagmannsretten begynner tirsdag 15. september 2009.

EF-domstolen har lagt til grunn at hovedformålet med den portugisiske pengespillovgivningen er å bekjempe kriminalitet og beskyttet borgerne mot svik. Slik kriminalitetsbekjempelse er et tvingende allment hensyn som kan begrunne restriksjoner i den frie flyt av tjenester på pengespillområdet. Domstolen fastslår at den portugisiske pengespillovgivningen er egnet og nødvendig for å nå denne målsetningen. Konklusjonen er derfor at portugisiske myndigheter ikke handler i strid med EU-retten når de forbyr pengespillselskapet Bwin å tilby sine tjenester i Portugal via Internett. Lenke til dommen