Historisk arkiv

Stat-kirke-utvalget legger fram sin utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Nett-TV

Stat – kirke-utvalget overleverte sin utredning ”Staten og Den norske kirke” til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar 2006.

Stat – kirke-utvalget overleverte sin utredning ”Staten og Den norske kirke” til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar 2006.