Tidligere politisk rådgiver og konstituert statssekretær Roger Solheim (Ap)


Født: 1969

Politisk rådgiver Roger Solheim er konstituert som statssekretær fra 7. mars mens Lotte Grepp Knutsen er i permisjon. Solheim ble ansatt som politisk rådgiver for kulturminister Anniken Huitfeldt 28. oktober 2009. Solheim kom fra stillingen som informasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF). Fra 13. januar til 16. august 2010 var han konstituert statssekretær i Kulturdepartementet. Solheim sluttet i Kulturdepartementet 1. mars 2012.

Politisk rådgiver Roger Solheim er konstituert som statssekretær fra 7. mars mens Lotte Grepp Knutsen er i permisjon. Solheim ble ansatt som politisk rådgiver for kulturminister Anniken Huitfeldt 28. oktober 2009. Solheim kom fra stillingen som informasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF). Fra 13. januar til 16. august 2010 var han konstituert statssekretær i Kulturdepartementet. Solheim sluttet i Kulturdepartementet 1. mars 2012.

Solheim har avsluttet sitt arbeidsforhold til NFF som følge av sin politiske rolle i Kulturdepartementet. For å unngå spørsmål om habilitet vil Solheim i de første 6 måneder i departementet ikke delta i forberedelsen av saker der NFF er part.

Solheim har også tidligere innehatt politiske stillinger for Arbeiderpartiet, som politisk rådgiver i Sosial- og helsedepartementet og politisk sekretær i Troms fylkeskommune. Solheim er cand. mag. med Offentlig politikk og administrasjon, Sosialøkonomi, matematikk og statistikk. Han har i tillegg Informasjon og informasjonsledelse fra BI (del av Master of Management)

Yrkeserfaring:
2000 - 2009   Informasjonssjef Norges Fotballforbund
1997 – 2000  Informasjonssjef/-rådgiver AS Vinmonopolet
1994 – 1997  Politisk rådgiver Sosial- og helsedepartementet
1993 – 1994  Politisk sekretær for fylkesordføreren i Troms   

Utdanning:
2007 Master of Management, delkurs i Informasjon og informasjonsledelse
1999 Sosialøkonomi mellomfag
1998 Semesteremne i matematikk og statistikk
1992 Sosialøkonomi grunnfag
1990 Offentlig politikk og administrasjon, mellomfag
1989 Offentlig politikk og administrasjon, grunnfag
1988 Examen Philosophicum
1988 Examen Artium. Samfunnsfaglinjen med fordypning i bedriftsøkonomi

Organisasjonserfaring/tillitsverv:
2009 Leder for BI Alumni Kommunikasjon
1991 – 1999  Medlem av kommunestyret i Tromsø
1990 – 1994  Nestleder i Tromsø Arbeiderparti
1990 – 1991  Leder av Troms AUF, medlem av AUFs landsstyre
1987 Delegat til landsmøtet i NGS fra Tromsdalen videregående skole

Til toppen