Historisk arkiv

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Bestemmelser 2005 (V-0732)

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Publikasjonsnummer: V-0732
Utgitt: 2005

Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (i pdf-format)