Historisk arkiv

Invitasjon til fagseminar om kommunene og velferdsstaten fredag 9. desember 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi inviterer til fagseminar om kommune og velferdsstaten 9. desember 2005. Påmeldingsfrist er 2. desember.

Adressater etter liste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/6455-21 EIL

15.11.2005

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi inviterer til fagseminar om kommunene og velferdsstaten fredag 9. desember 2005

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til fagseminar fredag 9. desember kl 10.00 – 15.00 i R5, Akersgata 59 om kommunene og velferdsstaten. På seminaret tas opp framtidige utfordringer for velferdskommunen, finansiering av kommuner og velferdstjenester, resultater fra relevante forskningsstudier og innspill fra kommuner. Påmeldingsfristen er fredag 2. desember, og vedlagt er program og påmeldingsskjema. Vel møtt til et trivelig fagseminar!

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo

Lars-Erik Borge

konst. ekspedisjonssjef

utvalgsleder TBU/professor NTNU

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et fast, partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er blant annet sammensatt av medlemmer fra Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet, KS og Statistisk sentralbyrå. Utvalget drives i regi av Kommunal- og regionaldepartementet.

Fagseminar om kommunene og velferdsstaten

9. desember 2005 10.00 – 15.30

PROGRAM:

10.00- 10.45

Åpning ved utvalgsleder Lars-Erik Borge

- Ny rapport fra utvalget, med situasjonsbeskrivelse og status for den økonomiske situasjonen i kommunene.
-
Framtidige utfordringer for velferdskommunen.

10.45 – 11.30

Finansiering av kommuner og velferdstjenester
v/Rune Sørensen, professor Handelshøyskolen BI Institutt for offentlige styringsformer

11.30 – 11.45

Pause

11.45 – 12.30

Statlig styring av velferdskommunen – effektivitet og demokrati
v/Per Richard Johansen, sjeføkonom KS
Hva er årsakene til at staten regulerer kommunene relativt sterkt? Er det mulig å redusere den statlige styringen? Hva mener KS?

12.30 – 13.15

Lunsj serveres i kantinen i R5

13.15 – 13.45

Hvordan finansiere barnehagesektoren?
v/Lars Håkonsen, forsker Telemarksforsking-Bø

13.45 – 14.05

Kommunenes økonomiske tilpasning til tidsavgrensede statlige satsinger
v/Lars-Erik Borge, professor ved NTNU.

Presentasjon av et forskningsprosjekt om kommunaløkonomiske virkninger av tidsavgrensede statlige satsinger med særlig vekt på handlingsplanen innenfor eldreomsorgen.

14.05 – 14.15

Benstrekk

14.15 – 14.45

Kommunale erfaringer med statlige handlingsplaner
Som en del av undersøkelsesopplegget til forskningsprosjekt om kommunaløkonomiske virkninger av tidsavgrensede statlige satsinger, er det oppsøkt 6 kommuner for å diskutere deres erfaringer med statlige satsinger. Ordfører Arnfinn Nergård i Os kommune på Hedmark og økonomisjef Karin Bjune Sveen i Bodø kommune presenterer sine erfaringer.

14.45 -

Avslutning og innspill fra forsamlingen

Påmelding og praktiske opplysninger

Det er tre måter å melde seg på innen fristen 2. desember:

Enten: Send påmelding via e-post til:
anne-gry.johansen@krd.dep.no

Eller: Fyll ut og send inn slippen til:

Kommunal- og regionaldepartementet
”TBU-seminar 2005”
Postboks 8112 Dep,
0032 Oslo

Eller: Ferdig utfylt slipp fakses til 22 24 27 35.

Navn:

Stilling:

Virksomhet:

Telefon:

Adresse:

E-post:

Praktiske opplysninger:
Om det blir stor interesse for seminaret, må vi ta et forbehold om at det er tilstrekkelig med plasser til alle. Bekreftelse på påmelding vil bli sendt. Om påmeldte allikevel ikke kommer, vennligst meld avbud i rimelig tid til
anne-gry.johansen@krd.dep.no. Seminaret er gratis.

R5 ligger i regjeringskvartalet (Akersgata 59), vis a vis høyblokka og ved siden av VG-huset.

Mottakere etter liste
Kommunene v/rådmennene
Kommunene v/økonomikonsulenter
Fylkeskommunene v/fylkesrådmennene
Fylkeskommunene v/økonomikonsulenter
Fylkesmennene
KS
Finansdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Statistisk sentralbyrå
Kommunal Rapport