Historisk arkiv

Åslaug Haga vil ha flere kvinner i lokalpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kvinneandelen i lokalpolitikken må opp, mener kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Hun synes ikke en økning fra 40 til 42 prosent kvinner på valglistene fra forrige kommunevalg er imponerende.

- Det er selvsagt bra at det går riktig vei med kvinneandelen på valglistene, men jeg tror ikke dette er nok til at vi vil se noen stor økning i kvinnelige kommunestyre-representanter når valgresultatet er klart i høst, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Haga oppfordrer velgerne til å bruke den muligheten de har til å stemme på kvinner.
- Når jeg ser kjønnsfordelingen på valglistene, ser jeg at velgerne har en jobb å gjøre i forhold til å styrke kvinnenes posisjon i lokalpolitikken. Ved å sette et kryss ved kvinner på valglistene, øker muligheten for å få flere kvinner inn i styre og stell i kommunene, sier Haga.

Per i dag har valgloven ingen regler for kjønnsrepresentasjon på listeforslag.
- Etter valget mener vil jeg vurdere om vi bør innføre slike krav for å sikre at flere kvinner deltar, for å få større bredde i visjoner og synspunkter i lokalpolitikken, sier Åslaug Haga.

Kommunal- og regionaldepartementet skal i løpet av neste valgperiode bruke 20 millioner kroner på prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Formålet er å legge forholdene til rette for å øke kvinners deltagelse i lokalpolitikken. 22 kommuner er valgt ut til å delta for å teste ut ulike tiltak som kan gjøre det mer attraktivt for kvinner å delta i lokalpolitikken.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.