Historisk arkiv

Svak økning i andelen kvinner i kommunestyrene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

På landsbasis er kvinneandelen i de nye kommunestyrene 37,4 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng i forhold til forrige periode. Det viser en foreløpig oversikt som likestillings- og diskrimineringsombudet har laget.

På landsbasis er kvinneandelen i de nye kommunestyrene 37,4 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng i forhold til forrige periode. Det viser en foreløpig oversikt som likestillings- og diskrimineringsombudet har laget.

- Jeg er glad for at kvinneandelen i kommunestyrene har økt, men jeg er ikke fornøyd med at det bare er 37,4 prosent kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Jeg vil nå ha uredet mulige tiltak for å øke kvinneandelen i kommunestyrene. Per i dag har valgloven ingen regler for kjønnsrepresentasjon på listeforslag. Jeg vil blant annet utrede om vi bør innføre slike krav for å sikre at flere kvinner deltar, for å få større bredde i visjoner og synspunkter i lokalpolitikken, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Da listeforslagene ble levert inn i vår, var det en økning i andelen kvinnelige kandidater på 2 prosentpoeng i forhold til forrige valg. Det er for lite til at det ville gi de helt store utslagene.

- Jeg har tidligere sagt at jeg vil vurdere om vi skal innføre krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg. Jeg vil se på om dette kan være aktuelt for å få opp andelen ytterligere. Det er viktig at de som skal være med å fatte beslutninger på vegne av innbyggerne, i størst mulig grad gjenspeiler gjennomsnittet i befolkningen for øvrig, for eksempel når det gjelder alders- og kjønnssammensetning. Vi må derfor arbeide for at andelen kvinner øker ytterligere, og vurdere ulike tiltak, sier Haga.

Departementet skal i løpet av den neste valgperioden bruke 20 millioner kroner på prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Formålet er å legge til rette for å øke kvinners deltagelse i lokalpolitikken. Til sammen 22 kommuner er valgt ut til å delta for å teste de ulike tiltak som kan gjøre det mer attraktivt for kvinner å delta i lokalpolitikken.

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som har samlet inn data på kvinneandelen i de nye kommunestyrene. De endelige tallene kommer senere i høst.

Kontaktperson i denne saken: Statssekretær Guri Størvold, tlf 91550596.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.