Historisk arkiv

Fastsetjing av valdagen 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Valdagen ved stortingsvalet og sametingsvalet 2009 er i statsråd i dag fastsett til måndag 14. september 2009.

Valdagen ved stortingsvalet og sametingsvalet 2009 er i statsråd i dag fastsett til måndag 14. september 2009. Kommunar som ønskjer det kan og halde val sundag 13. september.