Historisk arkiv

Hvordan kan jeg vite at stemmen min blir riktig registrert?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet