Historisk arkiv

Sunndal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sunndal kommunevåpen

Tema: Heltidskultur

Prosjektleder: Sissel Bjørnhjell

Bakgrunn: Reduksjon av deltidsstillinger er en av flere viktige områder som må tas tak i dersom vi skal beholde eksisterende samt rekruttere nok arbeidskraft i framtida. Opprettholde og utvikle høy faglig tjenestekvalitet, godt arbeidsmiljø samt likestillingsperspektiv er lokale utfordringer/begrunnelser for å delta.

Prosjekt: Sunndal kommune har en arbeidsgiverpolitikk som blant annet har som mål at virksomheten primært skal drives med heltidsansatte, og at de ansatte skal stimuleres til å arbeide fram til aldersgrensen for stillingen og gjerne lengre. Vi ønsker gjennom prosesser å påvirke ansatte og ledere sin kunnskap om konsekvenser av deltidsarbeid.

Mål: Redusere antallet som arbeider deltid. Kriterier for måloppnåelse vil være at vi i lønns -og personalstatistikken kan registrere en nedgang i andelen deltids arbeidere. Det optimale tiltaket vil være å få en oppslutning om økt arbeidsfrekvens på helg.

Tiltak: Utarbeide forslag til nye

  • Bemanningsplaner
  • Hovedplaner
  • Alternative turnuser i forhold til dagens tradisjonelle ordninger.