Historisk arkiv

Kristiansund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kristiansund kommunevåpen

Tema: Kompetanse/rekruttering og innovasjon

Prosjektleder: Astri Sjåvik

Bakgrunn: Kristiansund kommune har utfordringer med å rekruttere og beholde medarbeidere innen flere sektorer. Mye tyder på at disse utfordringene vil øke framover blant annet pga naturlig avgang.  Deltakelse i utviklingsprogrammet gir kommunen mulighet til å arbeide med utfordringene på en ny måte, samtidig som vi blir del av et faglig nettverk.

Prosjekt: “Hvordan utvikle en kompetanse- og rekrutteringsstrategi med et brukerfokus?”

Kristiansund kommune arbeider med utfordringene innen rekruttering og kompetanse på en prosessuell måte der brukeren settes i sentrum, og der behovene blir definert gjennom interne prosesser på den enkelte enhet. I løpet av prosessene involveres både de som får tjenester og de som gir tjenester.

Mål:

Effektmål: Kristiansund kommune skal utvikle en rekruttering og kompetanseutviklingsstrategi med et forsterka/økt brukerfokus.

Resultatmål: Kristiansund kommune deltar i et innovasjonsnettverk der kommunen skal bruke alternative (nye) måter for å finne ut hvordan utfordringer innen kompetanse/rekruttering skal løses. Det er derfor vanskelig å vite hvilke resultatmål vi ender opp med. “Veien blir til mens vi går” – det er litt av tankegangen med å jobbe innovativt.

Tiltak: Den enkelte enhet vil gjennom sitt prosessuelle arbeid (med brukeren i sentrum) sette i gang ulike interne tiltak.