Historisk arkiv

Moskenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Moskenes kommunevåpen

Tema: Kompetanse og rekruttering

Prosjektleder: Richard Sandnes

Bakgrunn: Kompetanse ytterst i Lofoten er et samarbeidsprosjekt mellom de fire kommunene Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad med til sammen knapt 4000 innbyggere. Røst er vertskommune for prosjektet. Kommunene ytterst i Lofoten sliter med å rekruttere personer med riktig kompetanse i nøkkelstillinger.  Dette på grunn av at vi må konkurrere med større kommuner og privat virksomhet som kan tilby større fagmiljø. Det er ønskelig at firekommunesamarbeidet vil bidra til å styrke faglig nettverk og på den måten oppnå et større kompetansemiljø. Vi tror at et tettere samarbeid vil kunne rekruttere flere fagpersoner.

Prosjekt: Kompetanse ytterst i Lofoten skal ha to hovedfokus:

 1. Rekruttering til nøkkelstillinger (leder og mellomledernivå)
 2. Mulig samordning av tjenestetilbudet innad i de fire kommuner

Effektmål:

 • Redusere ansettelseskostnadene for nøkkelstillinger med 50%
 • Ved å øke stabiliteten i bemanningen skal restanse (hvor det er aktuelt) reduseres med 20%
 • Kommunene skal få bedre omdømme som arbeidsgiver

Resultatmål:

 • Økt stabilitet i stillinger med nøkkelkompetanse
 • Hver kommune – sin spesialisering
 • Alle kommuner skal ende opp med en kompetanseplan, og plan for rullering av denne
 • Forpliktende avtaler kommunene mellom om benyttelse av felles kompetanse

Prosjektmål:

 • God felles tjenesteyting i kommunene
 • Etablere et utvidet og formalisert samarbeid mellom kommunene
 • Evne og vilje til å tenke på nye løsninger
 • Attraktive fagmiljø

Tiltak: Etter at forprosjektet er gjennomført har vi kommet til å satse på tre områder for å få til bedre tjenesteyting:

1. Økonomi, regnskap, lønn og fakturering

2. Teknisk sektor

3. Kompetanseutvikling og strategisk kompetanseplan

Det er opprettet tverrkommunale arbeidsgrupper som skal legge frem forslag til ny organisering og arbeide med utarbeidelse og implementering av strategisk kompetanseplan.  Igangsetting av tiltakene forventes startet opp vinteren 2015.

Rapportering:
Halvårsrapportering 2014