Historisk arkiv

Forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse ble vedtatt i statsråd dag. Forskriften innebærer at banker og betalingsinstitusjoner får forbud mot å formidle betaling fra Norge til utenlandske pengespilloperatører.

- Forskriften er et viktig tiltak for å begrense omfange av ulovlige og avhengighetsskapende pengespill i Norge, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.     - Norge fører en offensiv politikk mot ulovlige pengespill og er først ute i Europa med å vedta et slikt forbud, men flere land i EU forbereder nå tilsvarende nasjonale betalingsforbud, sier statsråd Huitfeldt.

Forskriften betyr at banker og betalingsinstitusjoner i Norge vil få forbud mot å formidle betaling fra Norge til brukersteder utenfor Norge som er registrert med brukerstedskode 7995 (pengespillvirksomhet). Betaling til pengespillvirksomhet i Norge, herunder Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, vil ikke bli påvirket av forbudet. Stortinget vedtok i desember 2008 lovforbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse. Loven og forskriften trer i kraft fra 1. juni 2010.

Lenke til forskriftsteksten (Lovdatas nettsider)

Lenke til kgl.res