Historisk arkiv

Evaluering av momskompensasjonsordningen – frivillig sektor er fornøyd med ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har gjennomført en planlagt evaluering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. 136 organisasjoner har deltatt gjennom en spørreundersøkelse.

Evalueringsrapporten (.pdf) 

- Det er spesielt positivt at så mange mindre organisasjoner har deltatt i undersøkelsen, nærmere 50 prosent av organisasjonene som har svart har mindre enn 5000 medlemmer, sier kulturminister Hadia Tajik.

Rapporten gir uttrykk for at organisasjonene er fornøyd med ordningen og 67 prosent sier at de opplever ordningen som ubyråkratisk. - Dette er gode tilbakemeldinger og i tråd med intensjonen i ordningen. Vi skal fortsette å bidra til forenkling for frivillige organisasjoner og vil se på hvordan ordningen kan ytterligere forenkles. Evalueringen er et viktig bidrag i denne prosessen og vil bli fulgt opp i tett samarbeid med frivillig sektor, deriblant Frivillighet Norge, uttaler kulturminister Tajik.

- Det kan hende at barne- og ungdomsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner tror ordningen er mer komplisert enn den er. Jeg håper nå at disse vil se at det ikke er så vanskelig å søke, og at de blir bedre representert blant søkerne i neste runde, sier Tajik.  

Momskompensasjonsordningen er den største satsning på frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne. Flere enn 16 000 foreninger og lag mottar 619,6 millioner kroner i momskompensasjon i 2012, og det er foreslått en økning på 320 millioner kroner for 2013.

Evalueringen er gjort av PricewaterhouseCoopers (PwC). En sentral del av grunnlaget for evalueringen er en spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner som ble gjennomført i september.