Historisk arkiv

Kulturminister Hadia Tajik besøkte Kampen kunstbarnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

- Kampen kunstbarnehage er et inspirerende eksempel på hva man kan få til i møte mellom små barn og profesjonelle kunstnere. Gjennom Kulturløftet vil regjeringen øke samarbeidet og styrke innsatsen i og mellom barnehage, skole og kunst og kulturfaglige miljø, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kulturminister Hadia Tajik sammen med barn i Kampen kunstbarnehage.
F.v.: Frikk V. Castillo, kulturminister Hadia Tajik og Sigurd Nes Mandt. (Foto: KUD/Ketil Frøland)

- Kampen kunstbarnehage er et inspirerende eksempel på hva man kan få til i møte mellom små barn og profesjonelle kunstnere. Gjennom Kulturløftet vil regjeringen øke samarbeidet og styrke innsatsen i og mellom barnehage, skole og kunst og kulturfaglige miljø, sier kulturminister Hadia Tajik.

- Kulturløftet har som mål at også de minste barna skal få mulighet til å bruke og uttrykke seg gjennom kunst og kultur. Kunst stimulerer fantasi og kreativitet, og tilfører livet en ekstra dimensjon, både for voksne, for barn og unge og for de aller minste, sier kulturminister Hadia Tajik.

Kampen kunstbarnehage har som formål å introdusere barn for kunst, kultur og estetiske fag i nært samspill med uteliv og friluftsaktiviteter.