Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Verdens skogdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Den internasjonale skogdagen. Dagen vil fra 2013 bli markert hvert år for øke bevisstheten om den store betydningen trær og skog har for alt liv på jord.

FNs generalforsamling har besluttet at 21. mars skal være Den internasjonale skogdagen. Dagen vil fra 2013 bli markert hvert år for øke bevisstheten om den store betydningen trær og skog har for alt liv på jord.  

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, har avgjørende betydning for det globale miljøet og kan gi store positive bidrag i klima­arbeidet. I tiden etter FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Bekymring for avskoging
Økonomiske forhold, energibehov, teknologi, miljø, befolkningsvekst og sosiokulturelle forhold er viktige, underliggende årsaker som fører til avskoging og ødeleggelse av skog. Behovet for jordbruksareal for økt matproduksjon, og arealendring fra skog til jordbruk, er den viktigste drivkraften for avskogingen. Det er disse bekymringene for avskoging som i utgangspunktet medførte at forvaltning av verdens skoger ble tatt opp i FN.

Norge deltar aktivt
I dag er skogspørsmålene sentrale i mange internasjonale prosesser. Norge har deltatt aktivt i det internasjonale skog- og miljøpolitiske arbeidet gjennom mange år. I tillegg til de prosessene som er knyttet til FNs arbeid med klima og biologisk mangfold har Norge blant annet prioritert medvirkning i FNs arbeid med bærekraftig skogbruk, som skjer i regi av FNs skogforum.

Til toppen