Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Svalbard Globale frøhvelv: Starter nedfrysingen av frøens sentralbank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Svalbard Globale frøhvelv: Lørdag starter nedfrysingen av Svalbard globale frøhvelv. Innen åpningen 26. februar 2008 skal temperaturen bringes ned fra - 5 °C til - 18 °C.

Nyhet, publisert 16.11.2007  


Svalbard Globale frøhvelv

 

Svalbard Globale frøhvelv: Starter nedfrysingen av frøens sentralbank

Svalbard Globale frøhvelv: Lørdag starter nedfrysingen av Svalbard Globale frøhvelv. Innen åpningen 26. februar 2008 skal temperaturen bringes ned fra - 5 °C til - 18 °C.

LONGYEARBYEN (16. NOVEMBER 2007): For to dager sider gikk Svalbard inn i den tre måneder lange ”polarnatten,” med  totalt mørke 24 timer i døgnet. Nesten samtidig starter nedfrysingen av frøhvelvet som gjøres klart til å huse 4,5 millioner frøprøver av matplanter fra alle verdens hjørner. Nedkjølingsenheter begynner lørdag ettermiddag å pumpe kjølig luft dypt ned i hvelvet. I løpet av de neste to månedene vil temperaturen i sandsteinen som omgir frøhvelvet, bli senket fra nåværende -5 °C til -18 °C. Hvelvet åpnes offisielt den 26. februar 2007.

Alt vi trenger
- Det er veldig tilfredsstillende å se hvelvet utvikle seg fra et vågalt konsept til et imponerende anlegg som har alt vi trenger for å bevare matplantene biologiske mangfold, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

- Frøhvelvet er et perfekt sted for trygg lagring av frø i århundrer framover, sier Cary Fowler, direktør for det Roma-baserte Global Crop Diversity Trust, som sammen med Nordisk Genbank er viktige partnere i prosjektet som i sin helhet er finansiert av den norske regjering. - I denne temperaturen er det mulig å lagre frø fra hvete, bygg og erter i opptil 1 000 år, sier Fowler.

Sikkerhetslager
Med kapasitet til å lagre opptil 4,5 millioner frøprøver, vil hvelvet etter hvert huse frø av så godt som alle viktige matplanter i verden. Den enorme samlingen er ment som et vern mot katastrofer, slik at matproduksjon kan gjenopptas hvor som helst på planeten dersom den skulle bli truet av en regional eller global katastrofe. Det er derfor kritisk at hvelvet har teknisk kapasitet til å holde frøene kalde og levedyktige i en lang tidsperiode.

- Vi utførte mange datasimuleringer for å finne fram til den optimale metoden og mener vi har funnet en svært effektiv og spesielt energieffektiv måte å opprette jevnt kalde forhold inne i hvelvet på, sier prosjektleder Magnus Bredeli Tveiten fra Statsbygg. - Vi mener bestemt  at anleggets design vil sikre at frøene holder seg, selv om krefter som global oppvarming hever temperaturen utenfor anlegget."

30 kilowatt
Han forteller at ingeniører i prinsippet bruker stein som "kjølelager," en metode som har blitt populær på det norske fastlandet som en måte å oppnå energieffektive nedkjølingssystemer på. For å oppnå dette fraktet arbeidere nylig inn et midlertidig 30 kilowatts nedkjølingsaggregat fra fastlandet opp til øygruppen.

I følge Bredeli Tveiten er det grunn til å tro at sandsteinen rundt hvelvet skal holde seg tilstrekkelig kald over en lang tidsperiode slik at en temperatur på -18 °C skal kunne opprettholdes av et mindre, permanent system på 10 kilowatt. I tillegg får den  lange nedkjølingsprosessen også hjelp av den naturlige permafrosten i området og snøen og isen som dekker fjellene mye av året - alt dette sikrer at fjellet holder en temperatur på - 4 °C året rundt.

Spektakulær kunst
I Norge avsetter man som kjent minst én prosent av offentlige byggebudsjetter til kunstverker. For å oppfylle dette kravet godkjente Statsbygg nylig designet av en stor, glitrende metallskulptur av den norske kunstneren Dyveke Sanne, som skal innlemmes i hvelvets inngangsport i fjellet slik at den blir synlig på flere kilometers avstand. 

Installasjonen benytter mange biter av glattpolert metallblikk som er installert langs taket og fremsiden av porten for å fungere som reflektorer. De er plassert slik at de vil glitre i den arktiske "midnattssolen" i sommermånedene, mens en serie av LED-lys vil få dem til å gløde gjennom den lange arktiske vinteren.

Et monument
- Vi har et sterkt ønske om at dette anlegget skal inspirere og skille seg ut som et godt synlig monument for den ofte ubemerkede, men svært viktige oppgaven med å konservere menneskehetens jordbruksarv,  sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

  • Svalbard Globale frøhvelv (www.seedvault.no)
    Svalbard Globale frøhvelv er konstruert for å lagre duplikater av frø fra alle verdens hjørner. Om frø skulle gå tapt, som et resultat av naturkatastrofer, krig eller mangel på økonomiske ressurser, kan frøsamlingene reetableres med utgangspunkt i frø fra Svalbard. Frøhvelvet eies av Norge som også har finansiert hele prosjektet på nær 50 millioner kroner.
  • Global Crop Diversity Trust (www.croptrust.org)
    Fondets oppgave er å sikre matvaresikkerhet og tilgjengeligheten av biologisk mangfold på verdensbasis. Selv om biologisk mangfold er fundamentalt når det gjelder å bekjempe sult og sikte jordbrukets fremtid, er finansieringen av slikt arbeid ustabilt. Fondet er den eneste organisasjonen som jobber på verdensbasis for å løse dette problemet.

Nærmere informasjon:
Ole G. Hertzenberg, tlf. 90100442
E-post: [email protected]
  

Til toppen