Historisk arkiv

EU vedtok klima- og energipakken 6. april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

EUs klima- og energipakke skal sikre at EUs overordnede mål på klima- og energiområdet oppnås. Pakken vil ha stor betydning for norsk miljøpolitikk.

Europaparlamentet kom til enighet om innholdet i pakken 17. desember 2008. De seks ulike rettsaktene ble formelt vedtatt av rådet 6. april 2009.

Vedlagt følger lenker til Rådets pressemelding og til de endelige lovtekstene. Det ventes at rettsaktene vil bli publisert i Official Journal i løpet av kort tid.
 
Les pressemeldingen fra EU (pdf) 
 
Endelige lovtekster (alle dokumenter i pdf og på engelsk):