Historisk arkiv

Vannscooterforbud opphevet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Det er vedtatt å oppheve forbudet mot bruk av vannscootere. Bruk av vannscootere blir tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Det er nå vedtatt endringer i regelverket for bruk av vannscooter. Endringene trer i kraft 1. juli 2013. Bruk av vannscootere tillates utenfor definerte forbudsbelter. Det er vedtatt forbudsbelter på 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann. Forbudsbeltene gjelder ut fra fastlandet, samt rundt øyer, holmer og skjær over 200 m2. Det er også forbud mot kjøring i verneområder og i en sone på henholdsvis 400 og 500 meter rundt disse.

Det er laget et veiledende kart som viser både de generelle forbudsbeltene og verneområdene med buffersoner. Det er tillatt med transportkjøring i lav fart gjennom de generelle forbudsbeltene for å komme ut til åpne områder. Det er ikke tillatt med slik transportkjøring gjennom verneområder.  

De nærmere reglene om bruk av vannscooter er fastsatt i forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende. (Endring av forskriftens § 4 annet ledd, 1. juli 2013.)