Historisk arkiv

Ny sjøfartsdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Olav Akselsen ble i statsråd i dag utnevnt til sjøfartsdirektør. Han tilsettes på åremål for en periode på seks år.

- Etter en totalvurdering har vi kommet fram til at Olav Akselsen er den beste kandidaten som ny sjøfartsdirektør. Han har god kjennskap til skipsfartsnæringen og lang ledererfaring fra flere stortingskomiteer og som statsråd, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Akselsen er i dag stortingsrepresentant. Han overtar stillingen etter at Rune Teisrud fratrådte sin stilling tidligere i år, og tiltrer etter at stortingsperioden er avsluttet i 2009. Frem til da vil Sigurd Gude være fungerende sjøfartsdirektør.

Olav Akselsen (42) har vært stortingsrepresentant i 19 år, og har ledet flere komiteer på Stortinget:  Justiskomiteen, Næringskomiteen og nå Utenrikskomiteen. Han har videre vært olje- og energiminister i Regjeringen Stoltenberg I.

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å oppnå høy sikkerhet til sjøs for liv, helse, fartøy og miljø. Direktoratet er sentral i oppfølgingen av regjeringens maritime politikk, og vil ha en viktig rolle både i internasjonalt og nasjonalt arbeid med utvikling og gjennomføring av regelverk og tiltak for å styrke kvalitetsskipsfart og bedre miljø.