Historisk arkiv

Åpner døren for NHD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Hele 85 bedrifter har invitert Nærings- og handelsdepartementets på besøk 7. september under avviklingen av prosjekt ”NHD ut i landet”.

- Dette er gledelig. Vi er takknemlige over at så mange bedrifter er interessert i å ta imot medarbeidere fra departementet og åpner dørene sine for oss. Jeg er sikker på at det blir nyttig for oss og håper det blir en lærerik dag for alle parter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Prosjekt ”NHD ut i landet” er en dag hvor samtlige av departementets om lag 200 ansatte skal ut av kontoret for å besøke næringsliv over hele landet. Tidligere i sommer ba statsråden om tilbakemelding fra bedrifter som ønsker besøk.

- Selv om dette var like før ferieavviklingen, har vi fått stor respons og flere har meldt seg i ettertid. Det har vært en utfordring for departementet å velge ut bedriftene, fordi vi ønsket oss en bred sammensetning av ulike bransjer, geografisk fordeling og store og mindre bedrifter. Til sist landet vi på 59 bedrifter. Det sikkert de som blir skuffet over at de ikke får besøk, det har vi forståelse for, men anledningen for besøk vil by seg senere også, sier Giske.

Departementets medarbeidere vil besøke alt fra gartneri og bokbinderi, til en gruve, næringsparker, en klesprodusent og bedrifter innen olje og offshore.  Enkelte grupper har flere bedrifter på sin liste, nettopp fordi departementet ønsker at flest mulig skal få besøk.

- Næringsdepartementet ønsker en kultur som bygger på åpenhet og det å lytte. Disse bedriftsbesøkene hjelper oss i dette. Departementet sitter på solid fagkompetanse og har nær kontakt med en rekke næringslivsaktører allerede. Det er likevel viktig for oss å nå enda bredere ut, og vise at departementet er åpent for dialog og samarbeid. Denne dagen gir medarbeiderne en god mulighet til å hente inn innspill og erfaringer fra ulike aktører og samtidig bringe kunnskap ut om hva departementet står for og jobber med til daglig, sier statsråden.

Selv skal han besøke IKT-bedriften Eltele AS i Alta og Marine Biochemicals som driver med genteknologisk forskning og diagnostikk i Tromsø.

Kontaktperson: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver NHD, 99621213/22246529