Historisk arkiv

Tar tillitsvalgte med på råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tillitsvalgte fra en alle hovedsammenslutningene og en rekke bransjer innenfor det private næringsliv var i dag samlet for å diskutere fremtidig verdiskaping. – Det handler om å løfte blikket, sier statsråd Trond Giske.

2020tillitsvalgte

Bred verdiskaping og fremtidig vekst var noen av stikkordene for tirsdagens møte mellom nærings- og handelsminister Trond Giske og tillitsvalgte fra alle hovedsammenslutninger samt det private næringsliv.

- Dette er en del av et større prosjekt som igjen er en del av regjeringens prosjekt, Samarbeid for arbeid. Det handler om å løfte blikket fra kvartalsregnskapene og ta diskusjonen om hva vi skal leve av i fremtiden, i 2020 og årene som kommer etter det, sa Giske.

I alt 21 personer har takket ja til å sitte i Prosjekt 2020s tillitsvalgtgruppe som vil møtes mellom tre og fire ganger. Til det første møtet var Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI, Svein Berg ved Innovasjon Norge og Victor D. Norman ved Norges Handelshøyskole, invitert til å holde innlegg.

- Vi setter tre ting på dagsorden. Det ene er hvordan vi skal håndtere marginaliseringen og frafallet vi opplever i næringslivet. Det andre er hvordan vi skal oppnå større inkludering av minoriteter, og det tredje er hvordan vi skal få til innovasjon og nyskaping. sa Giske til de fremmøtte.

Han understreker hvor viktig det er for departementet å samle hele bredden av norsk fagbevegelse innenfor privat sektor til en slik diskusjon.

- Med sine ulike ståsteder representerer gruppens medlemmer viktig erfaring og bred kunnskap om utfordringer og muligheter for næringslivet. Jeg gleder meg til det videre samarbeidet, sier statsråden.