Historisk arkiv

Kontaktmøte om beredskap og forsyningssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Onsdag 29. oktober inviterte statsråden en samlet kraftbransje til kontaktmøte om beredskap og forsyningssikkerhet. Formålet med møtet var en styrket dialog med kraftbransjen om dette viktige temaet.

Onsdag 29. oktober inviterte statsråden en samlet kraftbransje til kontaktmøte om beredskap og forsyningssikkerhet. Formålet med møtet var en styrket dialog med kraftbransjen om dette viktige temaet.

Som et bakteppe til diskusjonen på møtet, presenterte SINTEF forskning på sårbarhet i kraftforsyningen og hvilke utfordringer man her står overfor, svenske energimyndigheter presenterte sine erfaringer på forsyningssikkerhetsområdet og Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la fram sitt arbeid med beredskap i kraftforsyningen. Alle presentasjonene finner du nedenfor.

Sårbarhet i kraftforsyningen – hvor står vi og hvor går vi?
av Seniorforsker Gerd H. Kjølle - SINTEF Energiforskning AS

Leveranssäkerhet - Erfarenheter från Sverige
av Anna Fridèn - Energimyndigheten

NVE sitt arbeid med beredskap
av vassdrags-og energidirektør Agnar Aas - NVE 

Beredskap i kraftforsyningen
av avdelingsdirektør Tor Suhrke - DSB