Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ønsker lik nettleie over hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen hadde i dag innkalt til møte om aktuelle nettspørsmål. Han tok blant annet opp spørsmålet om lik nettleie over hele landet.

- I regjeringsplattformen står det at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan løses på ulike måter. Jeg har i dag innkalt representanter for hele energi-Norge for å få innspill til gode løsninger, sier Riis-Johansen.

En utjevning av nettleien vil medføre at strømregningen blir likere over hele landet.

– Jeg mener det ikke er riktig slik det er i dag, hvor det er stor forskjell på hva folk betaler, avhengig av hvor de bor, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I tillegg til spørsmål om tiltak for utjevning av nettleie, var også spørsmål om sentralnettets utstrekning og vekting av kostnadsgrunnlag for fastsettelse av inntektsrammene på dagsorden i dagens møte.

I forbindelse med Stortingets behandling av endringer i energiloven ga OED i oppdrag til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å utrede en rekke spørsmål i tilknytning til nettreguleringen. Rapporten om den samlede reguleringen ble overlevert departementet den 20. januar.

Departementet ønsker å ta med seg bransjens og andre berørte parters innspill i den videre oppfølgingen av NVEs arbeid.

Statsrådens presentasjon (Pdf-format)

Nedenfor følger en del av de andre innledernes presentasjoner:

Felles nettariff:
Agnar Aas, direktør NVE
Knut Lockert, daglig leder Defo
Torbjørn Skjerve, konsernsjef NTE
Simen Sandbu, leder forvaltning Eidsiva nett
Olav Forberg, leder KS Bedrift Energi

Sentralnettets utstrekning:
Agnar Aas, direktør NVE
Stein Øvstebø, Norsk Industri/Hydro
Jacob N. Jacobsen, adm.dir. Trollfjord Kraft
Einar Westre, direktør nett og marked Energi Norge

Vekting:
Knut Lockert, daglig leder Defo
Erik Boysen, konserndirektør Agder Energi
Steinar Bysveen, adm.dir. Energi Norge

 


 

 

Til toppen