Historisk arkiv

Kick-off på Charlottenlund VGS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe deltok i dag på åpningen av prosjektet Trøndelag 2050 sammen med elever og lærere på Charlottenlund videregående skole utenfor Trondheim.

Trøndelag 2050 er et prosjekt knyttet til energibruk og bærekraftig utvikling i Trøndelagsregionen fram mot år 2050. Prosjektet er knyttet til læreplanmål i naturfag og samfunnsfag for elever på Vg1 på skolen. Elevene skal gjennom gruppearbeid lage scenario som viser veien fram mot Trøndelag 2050.

- Det er veldig morsomt for meg å treffe fremtidens kloke hoder på arrangementer som dette. Trøndelag 2050 er et interessant prosjekt, og jeg ønsker elevene lykke til med arbeidet. Kunnskap om problemstillinger knyttet til energi, klima og bærekraftig utvikling hos dagens unge er svært viktig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe og rektor Jan Erik Vold under omvisningen på skolen (foto: Jakob R Frengstad, Charlottenlund VGS).

Charlottenlund VGS har nettopp flyttet inn i flotte nye lokaler og er den største videregående skolen i regionen. Skolen er dimensjonert for 1250 elever. Skolen tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglig studieprogram.

Trøndelag 2050 skal etter planen avsluttes 17. februar. En jury bestående av representanter for skolens samarbeidspartnere Enova, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og TrønderEnergi skal da kåre det beste prosjektet.